EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK SEMİNERLERİ

Seminer bilgileri

Zaman Eğitim Konusu Kontenjan Eğitmen Ücret (TL)
28 Nisan 09:00-12:30 Güncel Teknikler
-Fourier Durağanlık Testi (Fourier KPSS)
-Fourier ADF Birim Kök Testi (Enders ve Lee (2012) 
-Doğrusal Modellere Dayalı Fourier Birim Kök Testi; Fourier ADF (Christopoulos ve León-Ledesma (2010)
-Doğrusal Olmayan Modellere Dayalı Fourier Birim Kök Testi; Fourier KSS
-Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi
-Fourier Shin  Eşbütünleşme Testi
-Fourier ADL eşbütünleşme testi
Seminer boyunca Eviews programı kullanılacaktır.
20 Kişi Doç.Dr. Veli Yılancı 100 (konferans katılımcısı)
200 (konferans dışı katılımcı)*
28 Nisan 09:00-12:30 SPSS ile Veri Analizine Giriş
-Temel istatistiksel kavramlar (veri, ölçüm düzeyi, ortalamalar, dağılma ölçüleri)
-Sosyal Bilimler için İstatistik Programının Tanıtılması
-SPSS ile Betimsel İstatistiklerin Raporlanması
-Ki- kare Bağımsızlık Testi Katılımcıların SPSS yüklü dizüstü bilgisayarları ile eğitime katılmaları önerilmektedir.
20 Kişi Yrd.Doç.Dr. Hakan Bektaş 100 (konferans katılımcısı)
200 (konferans dışı katılımcı)*
28 Nisan 13:30-17:30 SPSS ile Açıklayıcı Faktör Analizi
Bu eğitim semineri kapsamında anket tasarımından bahsedilecek olup;
ardından örnek veri kümesi üzerinden açıklayıcı faktör analizi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda;
güvenilirlik (reliability) ve geçerlilik (validity) analizlerinden de bahsedilecektir.
Eğitimde kullanılacak kaynak:
Hakan Bektaş, Açıklayıcı Faktör Analizi, Beta Yayınevi, 2017. Katılımcıların SPSS yüklü dizüstü bilgisayarları ile eğitime katılmaları önerilmektedir.
20 Kişi Yrd.Doç.Dr. Hakan Bektaş 100 (konferans katılımcısı)
200 (konferans dışı katılımcı)*